Dynamische organisaties en teams

Elk individu is een schakel in een groter geheel, vergelijkbaar met een familieconstellatie. Om harmonie te bereiken, moeten organisaties en teams niet alleen individuele kwaliteiten benutten, maar ook oog hebben voor verborgen dynamieken. Het besef van loyaliteit aan het systeem kan de prestaties verbeteren. Het begrijpen en respecteren van deze verbindingen is de sleutel tot het ontwikkelen van veerkrachtige en effectieve teams en organisaties. 

Ontwikkelen van Organisaties

Venster op Leren omarmt een holistische benadering van organisatieontwikkeling, waarbij de focus ligt op het herstellen van de "ziel" van organisaties. We geloven dat organisaties levende systemen zijn, met hun eigen dynamiek en energie. Onze aanpak integreert systemisch werken en diepe persoonlijke groei, waardoor medewerkers bewust worden van onderliggende patronen en blokkades. Dit bevordert effectieve organisatieontwikkeling en duurzaam succes.

Onze diensten omvatten begeleiding bij het opzetten, ontwikkelen en implementeren van functies, teams, afdelingen en organisaties. We bieden een scala aan services, van individuele en teamcoaching tot consultancy op gebieden zoals in- en verkoop, de lever- en waardeketen en duurzaamheid.

Met jarenlange ervaring streven we naar duurzame resultaten, waarbij bewustwording en een mensgerichte aanpak centraal staan. We zorgen voor een stevig fundament voor groei, verandering, veerkracht en succes, waarbij hoofd, hart en handen verbonden worden. Ons maatwerk benadrukt samenwerking met klanten om gezamenlijke ambities en doelstellingen te realiseren, via geïntegreerde coaching en consultancy of aparte trajecten.

Principes in organisatie dynamiek en verandering

Het beschouwen van een organisatie of team doet Venster Op Leren vanuit een aantal principes die gebaseerd zijn op de Systemische leer van oa. Bert Hellinger en organisatie ontwikkeling van McKinsey en Bruce Tuckman.

4 Uitgangspunten:

 1. 1
  Ordening in de organisatie (Alles hoort erbij en heeft een eigen Plek)
 2. 2
  De organisatie zoekt altijd naar balans (Geven en Aannemen)
 3. 3
  Waar we vandaan komen en naar toe gaan (Bron, Bestemming en Leidende Principes)
 4. 4
  Organisatie ontwikkeling – fases van ontwikkeling en leiderschap waardoorheen de organisatie, teams en producten lopen

Onze aanpak bestaat uit 6 stappen 

STAP 1) Eerste kennismaking, intentie en de organisatie vraag 
Bij het maken van een eerste afspraak is het van cruciaal belang om de aanleiding, casus, en ontwikkelvraag helder te formuleren. Een grondige eerste afspraak legt de basis voor een effectief ontwikkelingsproces.

STAP 2) Onderzoek, diagnostiek en analyse 
Een grondige analyse is de sleutel tot het ontrafelen van complexe organisatiedynamieken. De centrale leervraag gidst deze ontdekkingsreis, aangedreven door bron-bestemming en leidende principes.

STAP 3) Contracteren 
Het contract dient ruimte te scheppen die groter is dan de huidige situatie, wat betekent dat het niet enkel de bestaande dynamieken vastlegt, maar ook mogelijkheden biedt voor groei en transformatie op diverse organisatieniveaus. Het opstellen van zo'n contract vergt een diepgaand inzicht in de organisatie en haar dynamieken, evenals een flexibele, open benadering om verandering te omarmen.

STAP 4) Ontwerp van het leerplan van de organisatie
Bij het creëren van een organisatie breed leerplan, begint de reis in de PLAN-fase. Hier is het essentieel om samen met stakeholders effect en meetbare doelstellingen vast te stellen (Outcome). 

STAP 5) Uitvoering en implementatie
Uitvoer van het plan gebeurt projectmatig volgens het organisatorisch leerplan en middels PDCA-methodiek. Belangrijk is de acceptatie en erkenning van het leerplan op organisatie, team- en individueel niveau. Indien nodig wordt hercontractering overwogen en wordt er bijgestuurd daar waar nodig is. 

STAP 6) Terugblik en -koppeling en Afscheid
Een leerproject wordt succesvol afgerond indien de organisatie zelf verder kan. Het project wordt getoetst op meerdere niveaus, zoals fenomenologisch, dynamisch en oorzaakniveau. Deze holistische benadering zorgt voor een grondige afronding, waarbij niet alleen de resultaten worden behaald, maar ook het leerproces en de diepere dynamieken worden begrepen en geïntegreerd.

Neem contact op voor meer details

0 of 500
Begin met chatten
1
Hallo, hoe kan ik je helpen?